Friday, October 1, 2010

Journey Ahead Vocal路途 aka Journey Ahead

曾经经过的路途
经常迷了路
经常都会有
凸凹不平的道路

奇怪眼神看着我
破烂的衣服
试着不听也不看
也不会屈服

过了多少岁月
发现自己不孤独
有人和我同甘共苦
只要鼓起勇气
胯下自己那步
就感觉如释重负

我一直追寻
最初那感触

cheng jing jing guo de lu tu (The journey that I once walked)
jing chang mi le lu (I will always lost my way)
jing chang dou hui you (Every time I will encounter)
tu ou bu ping de dao lu (a difficult pathway to walk through)

qi gua yan shen kan zhe wo (The stares around me)
po lan de yi fu (that looks at my worn out clothes)
shi zhe bu ting ye bu kan (I will try to ignore)
ye bu hui qu fu (And I will never give in)

guo le duo shao shui yue (Many years has passed)
fa xian zi ji bu gu du (I realized I'm not alone)
you ren he wo tong gan gong ku (There is always a person by my side)
zhi yao gu qi yong qi (If I took up my courage)
kua xia zi ji na bu (and move my first step)
jiu gan jue ru shi zhong fu (I would have lighten the burden on me)

wo yi zhi zhui xun (I am always searching)
zui chu na gan chu (The feeling I once had)

MY VIDEO!